Produktai Apie mus Mūsų projektai Video reportažai Straipsniai Kontaktai Partneriai
Šildymo sistemų renovacija / Renovacijų pavyzdžiai / Šildymo sistemų renovacija

Produktų katalogas

Saulės kolektorių sistemos
Clage vandens šildytuvai
Šilumos siurbliai ir Saulės elektrinės
Grindinio šildymo sistemos
Grindjuosčių sistemos
Šildymo sistemų renovacija
Katilinių įranga
Termostatai, reguliatoriai, valdikliai
Sistemų schemų pavyzdžiai
Namų projektai
Marijonų g. 31
Parodos
Straipsniai
Energinis efektyvumas
Šildymo sistemų renovacija
Šildymo sistemos pertvarka ir efektyvių energijos sprendimų igyvendinimas daugiabutyje
 
Suaktyvėjus diskusijoms apie daugiabučių modernizavimą, dažniausiai akcentuojamas pastato šiltinimas termoizoliacine medžiaga ir fasado sutvarkymas. Tačiau vienas iš esminių momentų, taupančių energiją, - šildymo sistemos pertvarka. 
 
     Atnaujinus šildymo sistemą, šilumą lengva reguliuoti bute ir tokiame modernizuotame daugiabutyje galima su­taupyti net iki 30 proc. šiluminės energijos. 
     Daugelyje senos statybos daugiabučių namų įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos, kadangi sovietmečiu diegiant tokias sistemas pirmiausia buvo siekiama sutaupyti medžiagų vamzdynui.  Tokiose sistemose būdavo irengti seno tipo trieigiai reguliavimo čiaupai, tačiau jie nebuvo skirti temperatūros reguliavimui. Kadangi daugiabučiai namai su tokiomis sistemomis buvo jungiami prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, tai ir temperatūra butuose buvo reguliuojama centralizuotai - atsižvelgiant į lauko temperatūrą keičiama šilumnešio temperatūra. 
      
ŠIAULIŲ DAUGIABUTYJE PAKEISTI VAMZDYNAI
     Bendrovės „Nordlita" direktorius Gintaras Prėskienis pasidalijo patirtimi,  kaip pertvarkė šildymo sistemą viename daugiabutyje Šiauliuose Klevų g. 13. Bendrovės darbuotojai dalyvavo kompleksiškai atnaujinant visą namą. Jame apšiltintos sienos, sutvarkytas fasadas, suprojektuota ir sumontuota moderni šildymo sistema nuo įvado iki pat radiatorių. Dabar temperatūrą bute galima nustatyti termostatiniais reguliatoriais.
 

Kaip ir kituose tokio tipo namuose, šiame name buvo vienvamzdė apatinio paskirstymo sistema. Šildymo prietaisai - senieji tipiniai plieniniai štampuoti radiatoriai. Šiame 30 butų name keturi darbininkai darbus atliko per dvi savaites. Darbus paspartino naudota presuojamųjų vamzdžių sistema. Pasirinkus šią pakankamai švarią technologiją nenukentėjo kambarių apdaila-visi darbai vyko be atliekų, purvo, triukšmo. To negalima pasakyti apie jau pasenusias vamzdžių jungimo technologijas suvirinant. Naujus ir plonus vamzdelius nesunku buvo pravesti senūjų vamzdžių vietoje, nedarant papildomų angų perdangose.

Darbų seka bute tokia: pirmąją dieną išmontuojami seni radiatoriai ir vamzdžiai jungiantys viršutinį ir apatinį aukštus, antrąją montuojamas naujas vamzdynas ir nauji radiatoriai.

Galutinai sutvarkius ir paleidus eksploatacijon šildymo sistemą, buvo nustatyti ši­lumnešio parametrai 80 oC paduodama ir 60 oC  temperatūra grįžtamoje atšakoje ir patalpose palaikoma vidutinė temperatūra siekė 20-21 laipsnį šilumos.
Per pirmuosius šildymo sezono menesius vidutinės išlaidos už šildymą šiame name buvo apie 50ct/m2.   
Statybinių atitvarų šilumos perdavimo koefi­cientai šiame name po rekonstrukcijos yra tokie: išorinių sienų - 0,33 VV/m-K, langų - 1,9 VV/m-K, stogo - 0,25 VV/m-K, rūsio perdangos - 0,58 VV/m-K. 
 
NUO ŠILUMOS MAZGO IKI RADIATORIŲ
    Iš atnaujinto šilumos mazgo šiluma keliauja į butus, naujais magistraliniais vamzdynais rūsio palu­bėje, izoliuotais termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos pagrindinėse atšakose įrengta uždaromoji armatūra. Stovuose įrengta uždaromoji ir balansinė armatūra. Namo laiptinėse, pirmuose aukštuo­se ir butuose parinkti nauji plieniniai Kermi šoninio prijungimo  radiatoriai. Prie radiatorių įrengti termostatiniai ventiliai temperatūrai patalpose reguliuoti. Šiluma laiptinėse reguliuojama su iš­ankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengti vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose - automatiniai nuorintuvai. Esant visai reikalingai armatūrai, po montavimo sistema buvo lengvai ir tiksliai sureguliuota bei išbandyta.
 
ŠILUMOS APSKAITA
     Šiluma apskaitoma pagal šilumos daliklių metodą. Suvartotos energijos apskaičiavimui ant kiekvieno šildymo prietaiso, išskyrus laiptines, įrengti dali­kliai - indikatoriai, kurie parodo, kiek šilumos išspinduliavo kiekvienas prietaisas. Suvartoto šilumos kiekio rodmenys perduodami į centrinį kom­piuterį sumontuotą šiluminiame mazge. Apdorojus duomenis apskaičiuojamas kiekvieno buto šilumos suvartojimas. 
 
Medžiaga paruošta pagal UAB "Nordlita" informaciją
Jei turite klausimų, rašykite mums
Dizainas: Puslapiai.eu. Svetainëje naudojama MegaTVS.