Produktai Apie mus Mūsų projektai Video reportažai Straipsniai Kontaktai Partneriai
Saulės kolektorių sistemos / Parama sistemų įrengimui

Produktų katalogas

Saulės kolektorių sistemos
Šilumos siurbliai
Grindinio šildymo sistemos
Grindjuosčių sistemos
Šildymo sistemų renovacija
Katilinių įranga
Termostatai, reguliatoriai, valdikliai
Sistemų schemų pavyzdžiai
Namų projektai
Marijonų g. 31
Parodos
Straipsniai
Energinis efektyvumas
Parama sistemų įrengimui
Pasinaudokite naudinga parama Saulės kolektorių, Saulės elektrinės, šilumos siurblių sistemai įrengti bei katilinei modernizuoti

Paraiškų priėmimas nuo 2019.05.10 iki 2019.06.10 dienos

Sekite informaciją.

https://www.apva.lt/


Pagal 2018 metų kvietimo sąlygas pretenduoti į kompensaciją galėjo fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus, jei iškastiniu kuru, t. y. anglimi, gamtinėmis dujomis durpėmis ir pan. kūrenamą katilą keitė/planuoja keisti į biokuro granulėmis kūrenamą katilą (5 klasės) arba į šilumos siurblio sistemą (oras-oras; oras-vanduo; gruntas-vanduo).

„Išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (kietojo biokuro katilams; šilumos siurbliams: oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo; saulės plokšteliniams kolektoriams ir saulės vakuuminiams kolektoriams) panaudojimui fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose tinkamos finansuoti, kai jos patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po šių pastatų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas ar pastatų paskirties pakeitimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo“,

Kompensacijos gavimo procesas buvo toks:

1. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė savo interneto svetainėje kvietimus teikti Projekto registracijos formas ir kitą reikalingą informaciją.

2. Pareiškėjas, norintis gauti kompensacinę išmoką tiesiogiai ar naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateikė APVA užpildytą bei pasirašytą Projekto registracijos formą.

3. APVA per 10 darbo dienų nuo Projekto registracijos formos užregistravimo dienos, vadovaudamasi pareiškėjo nurodyta įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti priemonių apimtimi bei fiksuotais dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu, įvertino Projekto registracijos formoje pateiktą informaciją bei paskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą.

4. Pareiškėjų Projektų registracijos formos buvo registruojamos eilės tvarka pagal gavimo datą, iš jų sudarytas projektų registracijos sąrašas.

5. Įgyvendinęs projektą, pareiškėjas pateikia APVA tinkamai įformintą mokėjimo prašymą, Pareiškėjo deklaraciją, APVA nurodytus dokumentus;

6. APVA patikrina pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus. APVA nustatyta tvarka gali būti atlikta projekto patikra įgyvendinimo vietoje. Jei nėra trūkumų, mokėjimo prašymas apmokamas.


Jei turite klausimų, rašykite mums
Dizainas: Puslapiai.eu. Svetainėje naudojama MegaTVS.