Produktai Apie mus Mūsų projektai Video reportažai Straipsniai Kontaktai Partneriai
Saulės kolektorių sistemos / Parama sistemų įrengimui

Produktų katalogas

Saulės kolektorių sistemos
Grindinio šildymo sistemos
Grindjuosčių sistemos
Šildymo sistemų renovacija
Katilinių įranga
Termostatai, reguliatoriai, valdikliai
Sistemų schemų pavyzdžiai
Namų projektai
Marijonų g. 31
Parodos
Straipsniai
Energinis efektyvumas
Parama sistemų įrengimui

Parama Saulės kolektorių įrengimui

SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMŲ DIEGIMUI TEIKIAMA VALSTYBĖS PARAMA.

KVIEČIAME PASINAUDOTI GALIMYBE SUTAUPYTI UŽ SAULĖS KOLEKTORIŲ SISTEMĄ BEI KATILINĖS MODERNIZAVIMĄ

2017 m. kvietimas teikti paraiškas nuo liepos mėn. 11 d.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo interneto svetainėje.
http://www.laaif.lt/


Individualaus namo savininkas (fizinis asmuo) gali gauti iki 25%  faktiškai patirtų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų kompensacinę išmoką, kuri negali viršyti 14 500 EUR. Pareiškėju gali būti individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo, į kurį planuojama investuoti, savininkas arba bendrasavininkas, išskyrus nebaigtus statyti namus.

Valstybės teikiama parama jau pasinaudojo šių mūsų objektų užsakovai:

 • Šildymo katilinės modernizavimas, įrengiant Saulės kolektorius
Kotedžo tipo gyvenamajame name Vilniuje modernizuota dujų  katilinė prijungiant Saulės kolektorius. Senas dujinis katilas pakeistas nauju dujiniu kondensaciniu katilu ir įrengta 8 m2 Saulės kolektorių sistema su 500 litrų IDT-Aku šilumos kaupikliu ir pažangiu karšto vandens ruošimo mazgu. • Šildymo katilinės modernizavimas, įrengiant Saulės kolektorius
Gyvenamajame name Vilniuje modernizuota dujų katilinė prijungiant Saulės kolektorius. Įrengta 10 m2 Saulės kolektorių sistema su 500 litrų IDT-Aku šilumos kaupikliu ir vandens pašildymo mazgu. Saulės energija sėkmingai panaudojama ir daliniam patalpų šildymui.


 • Šildymo katilinės modernizavimas, įrengiant Saulės kolektorius
Gyvenamajame name Vilniuje modernizuota dujinio ir kieto kuro katilinė prijungiant Saulės kolektorius. Panaudojus centrinio kaupiklio principą dujinis, kieto kuro katilas ir Saulės kolektorių sistema sujungta į akumuliacinę talpą iš kurios šilumos energija efektyviai paskirstoma vandens šildytuvui, šildomoms grindims ir į radiatorinę šildymo sistemą.
 • Saulės kolektorių sistema vandens šildymui

Širvintų rajone vykdant gyvenamojo namo rekonstrukciją įrengta Saulės kolektorių sistema buitinio vandens šildymui.
Kai būna paskelbti kvietimai teikti Projektų registracijos formas, individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo savininkas, tinkamai užpildęs Projekto registracijos formą,  gali kreiptis dėl paramos pagal dvi priemones:

 •  „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, BIOKURO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KT.) PANAUDOJIMAS INDIVIDUALIUOSE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATUOSE”
 •  „FIZINIŲ ASMENŲ VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), PASIEKIANT PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO C KLASĘ IR SUMAŽINANT ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NEMAŽIAU NEI 20 %”

Pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose tinkamos išlaidos yra:

 • Saulės kolektorių ar mažo pajėgumo saulės elektrinių įdiegimui, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), vandens šildymui ar šilumos palaikymui tinkamos išlaidos yra:

§ saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus įdiegimas;

§ saulės fotovoltinės elektrinės su arba be akumuliatorių įdiegimas;

§ šildymo ir karšto vandens tinklų pritaikymas;

§ kita konkreti saulės kolektoriaus/elektrinės projekto diegimui reikalinga įranga įdiegti.

 • Katilų, naudojančių iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kt.) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimo į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose, projektų tinkamos išlaidos yra:

§ įranga: (katilas, dūmų valymo ir šalinimo, pelenų šalinimo įranga, padavimo į pakurą įranga, pakura, akumuliacinė talpa, boileris, ekonomaizeris, katilo valdymo įranga) ir kita projekto diegimui reikalinga įranga;

§ iškastinio kuro šildymo sistemos keitimas į biokuro krosneles ar židinius kartu su karšto oro skirstymo sistema, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema, įrengimas;

§ kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įrengimas, kai katilas nėra keičiamas, pereinant nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro;

§ medžiagos, montavimas ir kiti darbai (taip pat ir katilų demontavimas), susiję su įrangos diegimu (dūmų kanalų ir kamino įrengimas; katilo ir jo įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo darbai);

 • Šilumos ir energijos apskaitos prietaisai ir kita įranga, reikalinga šiems prietaisams įrengti.
 • Įrangos, jos komponentų reikalingų projektui įgyvendinti, transportavimas.

Pagal priemonę  „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas nemažiau nei 20 %” tinkamos išlaidos yra:

 • Šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas:

§   šilumos punkto ar katilinės, įskaitant individualių katilų ir šilumos siurblių, rekonstravimas, keitimas efektyvesniais ar naujų įrengimas, išskyrus iškastinį kurą naudojančių šildymo sistemų diegimą;

§   karšto vandens ruošimo įrenginių rekonstravimas, keitimas efektyvesniais ar naujų įrengimas;

§   iškastinio kuro šildymo sistemos keitimas į biokuro krosneles ar židinius kartu su karšto oro skirstymo sistema, jei pastate nenaudojama kita šildymo sistema;

§   kieto kuro katilų atskirų komponentų (degiklių ir kt.) įrengimas, kai katilas nėra keičiamas, pereinant nuo iškastinio kuro šildymo sistemos prie biokuro;

§   stovų balansinių ventilių įrengimas;

§   individualios šilumos apskaitos ir termostatinių ventilių įrengimas;

§   vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas arba jų keitimas;

§    karšto vandens tiekimo ir šildymo sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.

       Kvietimai teikti projektų registracijos formas skelbiami kiekvienų metų pirmoje pusėje, kai yra patvirtinti visi reikalingi teisės aktai. Kvietimuose būna nurodyta visa Projektų registracijos formų priėmimo, registracijos ir vertinimo tvarka.

       Pateikus Projekto registracijos formą ir gavus pranešimą apie galimą maksimalią paramos sumą, po projekto įgyvendinimo, pareiškėjas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. turi pateikti tinkamai užpildytą mokėjimo prašymą, pareiškėjo deklaraciją, visų išlaidas pagrindžiančių bei apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas pareiškėjo, sąskaitų išrašus, patvirtintus banko darbuotojo, ir kitus skelbtame kvietime nurodytus dokumentus. Pareiškėjai, kurie atnaujina (modernizuoja) gyvenamąjį namą, papildomai pateikia pastato energetinio naudingumo sertifikatą ir pažymą, kurioje nurodoma, kad modernizuotas pastatas pasiekė energetinio naudingumo C klasę ir energijos suvartojimo sąnaudos sumažėjo ne mažiau kaip 20%.

Detalesnė informacija ir reikiamų pristatyti dokumentų formos pateikiamos - http://www.laaif.lt/index.php?1206251814


Aktualiausią informaciją apie teikiamas paramas galite rasti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo interneto svetainėje.
http://www.laaif.lt/

 

Jei turite klausimų, rašykite mums
Dizainas: Puslapiai.eu. Svetainėje naudojama MegaTVS.